bufete Staubach

DRET MARÍTIM I SOBRE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES:


•   Assessorament i tramitació d’expedients relacionats amb activitats marítimes i portuàries
•   Gestió de documentació relativa a embarcacions i activitats nàutiques
•   Assessorament a clubs nàutics esportius: redacció d’estatuts socials, modificacions estatutàries, règim sancionador
•   Adaptació de la Llei de ports de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Els especialistes:

Contacta con nosotros:

TEL: (+34) 971 227 727
info@bufetestaubach.com
    addlikebutton.net