bufete Staubach

DRET CIVIL :


•  Contractació: compravendes, arrendaments, traspassos, comunitats de béns, arrendaments de serveis, comunitats de propietaris
•  Reclamacions en matèria de responsabilitat civil
•  Trànsit
•  Sinistres en general
•  Dret urbanístic / edificació
•  Parcel·lacions
•  Edificació
•  Vicis de la construcció
•  Dret de família: divorcis, separacions, reclamacions de pensions i aliments, parelles de fet
•  Dret successori: herències, elaboració de testaments, reclamacions hereditàries
•  Defensa jurídica en tota classe de reclamacions civils: reclamacions de quantitats, incompliments de contractes, desnonaments d’arrendataris
•  Arbitratges: intervenció en procediments arbitrals
•  Nacionalitat, estrangeria, permisos de residència

Els especialistes:


Xisco López Hinojosa

Advocat

lopez@bufetestaubach.com

Elena Teruel Preston

Advocada

teruel@bufetestaubach.com


Patricia Campomar Gómez

Advocada

campomar@@bufetestaubach.com

Contacta con nosotros:

TEL: (+34) 971 227 727
info@bufetestaubach.com
    addlikebutton.net