bufete Staubach

CONSULTORIA JURIDICOLABORAL I SOBRE SEGURETAT SOCIAL:


•   Assessorament en totes les matèries relacionades amb el Dret Laboral i la Seguretat Social
•   Seguretat Social: prestacions
o Incapacitat permanent (invalidesa)

 o Incapacitat parcial (anticipada/parcial)
 o Viudetat
 o Orfandat
•   Inspeccions laborals i de Seguretat Social
•   Conflictes col·lectius: vagues i expedients de regulació d’ocupació
•   Processos d’eleccions sindicals
•   Elaboració d’informes de retribució

Els especialistes:


Santiago Varón

ASSESSOR TRIBUTARI

varon@bufetestaubach.com

Contacta con nosotros:

TEL: (+34) 971 227 727
info@bufetestaubach.com
    addlikebutton.net